| قـآلــــب ِ سـی ـمآ |

شآدمآنــَم ڪه پُوستینــے پَهــטּ ڪنـَـم به زیــر احسآسـَـت ...

کــد را در قالــب هـاـی ِ سـی ـمآ بعـد ایــن خـط قـرار دهیـد

    style type="text/css" media="all

                  

     = 1 =                             = 2 =                       = 3 =                             = 4 =   

             

     5                                    6                             7